Wspomnienia z Malty

Na Malcie byliśmy, jak się później okazało, w ostatnim roku kiedy funkcjonowała komunikacja publiczna w postaci starych autobusów z lat 50 i 60 XXw.